ไก่ดาวทอง (จำนวน 11 รายการ)


วาล์วเตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง หมุน ทองเหลือง

วาล์วเตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง หมุน ทองเหลือง

- วาล์วหมุนจะทนแรงดันแก๊สได้ดีกว่าวาล์วโยก ใช้เมื่อต้องการต่อกับหัวปรับแรงดันสูงเพื่อให้ไฟแรง

- ก้านวาล์วหนา ไม่หักงอง่าย

- วาล์วทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน

400 บาท

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง  วาล์วก้านโยก  สีเขียว

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง วาล์วก้านโยก สีเขียว

- วาล์วก้านโยก สามารถรู้ความแรงของไฟได้จากองศาของก้าน

1,000 บาท

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง  วาล์วก้านโยก 2 หางปลา  สีเขียว

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง วาล์วก้านโยก 2 หางปลา สีเขียว

- ใช้พ่วงเตาหลายเตาโดยไม่ต้องใช้ 3 ทาง ไม่มีสายเกะกะรุงรัง

1,100 บาท

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง  วาล์วหมุนก้านหนา (เซ่งไถ่)  สีเขียว

หัวเตาแก๊สเหล็กหล่อ (ไส้ใน) C-30 (หัวเตาขนมครก) ไก่ดาวทอง วาล์วหมุนก้านหนา (เซ่งไถ่) สีเขียว

- ก้านวาล์วหนา ไม่หักงอง่าย

- วาล์วทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน

1,100 บาท

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง  วาล์วก้านโยก  สีเขียว

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง วาล์วก้านโยก สีเขียว

- วาล์วก้านโยก สามารถรู้ความแรงของไฟได้จากองศาของก้าน

1,300 บาท

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง  วาล์วก้านโยก 2 หางปลา  สีเขียว

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง วาล์วก้านโยก 2 หางปลา สีเขียว

- ใช้พ่วงเตาหลายเตาโดยไม่ต้องใช้ 3 ทางทองเหลือง ทำให้สายแก๊สไม่เกะกะรุงรัง

1,300 บาท

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง  วาล์วหมุนก้านหนา (เซ่งไถ่)  สีเขียว

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-30 ไก่ดาวทอง วาล์วหมุนก้านหนา (เซ่งไถ่) สีเขียว

- ก้านวาล์วหนา ไม่หักงอง่าย

- วาล์วทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน

1,300 บาท

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-40 ไก่ดาวทอง  วาล์วก้านโยก

เตาแก๊สเหล็กหล่อ C-40 ไก่ดาวทอง วาล์วก้านโยก

- หัวเตากว้าง 25.5 ซม. ยาว 56.5 ซม. กระทะกว้าง 41 ซม.

2,900 บาท

 • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 11 (1 หน้า)