SPP (จำนวน 29 รายการ)


ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 33 x 63 ซม. (เตา 60 ลิตร)

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 33 x 63 ซม. (เตา 60 ลิตร)

- ลวดตะแกรงย่างหนา 3 มม.

350 บาท

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 35 x 54 ซม. (เตา 60 ลิตร มีฝาปิด)
ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 39 x 80 ซม. (เตา 80 ลิตร)

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 39 x 80 ซม. (เตา 80 ลิตร)

- ลวดตะแกรงย่างหนา 6 มม.

650 บาท

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 43 x 78 ซม. (เตา 100 ลิตร)

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 43 x 78 ซม. (เตา 100 ลิตร)

- ลวดตะแกรงย่างหนา 6 มม.

750 บาท

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 54 x 88 ซม. (เตา 200 ลิตร)

ตะแกรงเตาย่างถัง SPP 54 x 88 ซม. (เตา 200 ลิตร)

- ลวดตะแกรงย่างหนา 6 มม.

850 บาท

ตะแกรงเตาย่างถัง สเตนเลส SPP 33 x 63 ซม. (เตา 60 ลิตร)
ตะแกรงเตาย่างถัง สเตนเลส SPP 39 x 80 ซม. (เตา 80 ลิตร)

ตะแกรงเตาย่างถัง สเตนเลส SPP 39 x 80 ซม. (เตา 80 ลิตร)

- ลวดตะแกรงย่างหนา 5 มม.

1,200 บาท

ตะแกรงเตาย่างถัง สเตนเลส SPP 54 x 88 ซม. (เตา 200 ลิตร)
เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 030 ลิตร 12 x 20 นิ้ว สูง 26 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 030 ลิตร 12 x 20 นิ้ว สูง 26 นิ้ว

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

840 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 3 มม.

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

1,300 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 080 ลิตร 15.5 x 31.5 นิ้ว สูง 31 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 080 ลิตร 15.5 x 31.5 นิ้ว สูง 31 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 6 มม.

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

2,000 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 200 ลิตร 23 x 34 นิ้ว สูง 33 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง SPP 200 ลิตร 23 x 34 นิ้ว สูง 33 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 6 มม. ตะแกรงรองถ่านเหล็กหนา

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

3,200 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 3 มม.

- ตะแกรงย่างสเตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

1,900 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 080 ลิตร 15.5 x 31.5 นิ้ว สูง 31 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 080 ลิตร 15.5 x 31.5 นิ้ว สูง 31 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 5 มม.

- ตะแกรงย่างสเตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

2,700 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 200 ลิตร 23 x 34 นิ้ว สูง 33 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง ตะแกรงสเตนเลส SPP 200 ลิตร 23 x 34 นิ้ว สูง 33 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 7 มม. ตะแกรงรองถ่านเหล็กหนา

- ตะแกรงย่างสเตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ใส่ท้ายรถเก๋งได้ สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

4,200 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง มีฝาปิด SPP 060 ลิตร ตะแกรงย่าง 35 x 54 ซม. สูง 93 ซม.

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ขาสูง มีฝาปิด SPP 060 ลิตร ตะแกรงย่าง 35 x 54 ซม. สูง 93 ซม.

- ลวดตะแกรงย่างหนา 3 มม.

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถนำเตาไปวางบนโต๊ะได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

2,500 บาท

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ไม่มีขา SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว

เตาย่างถ่านแบบถังผ่าครึ่ง ไม่มีขา SPP 060 ลิตร 14 x 24 นิ้ว

- ลวดตะแกรงย่างหนา 3 มม.

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใช้บรรจุหัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังน้ำมัน ด้านในถูกเคลือบป้องกันสนิม ทำให้ทนทานกว่าถังน้ำมัน

1,200 บาท

เตาย่างถ่านไร้ควัน (เตาอบ) แบบถัง มีฝาปิด ขาสูง SPP 030 ลิตร ตะแกรงย่าง 26.5 x 30 ซม., เตาสูง 77 ซม.

เตาย่างถ่านไร้ควัน (เตาอบ) แบบถัง มีฝาปิด ขาสูง SPP 030 ลิตร ตะแกรงย่าง 26.5 x 30 ซม., เตาสูง 77 ซม.

- เตาย่างทั่วไป น้ำมันจากเนื้อสัตว์จะหยดใส่ถ่านด้านล่างทำให้เกิดควัน เตาย่างไร้ควันจึงออกแบบให้ใส่ถ่านไว้ด้านข้าง ทำให้ไม่มีควัน

- หลักการคล้ายเตาอบ ความร้อนจะถูกกักเอาไว้ในเตา ทำให้เกิดความร้อนสูง อาหารจะสุกทั่วถึงโดยไม่ต้องคอยพลิก แถมประหยัดถ่านอีกด้วย

- อาหารที่ได้จะหอมกว่าย่างด้วยแก๊ส ไม่ไหม้เกรียม ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย ใส่ท้ายรถเก๋งได้

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใส่หัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังใส่น้ำมัน ด้านในจึงมีการเคลือบอย่างดี ไม่เป็นสนิมง่ายและทนทานกว่าถังน้ำมัน

วิธีใช้งาน

1.นำถ่านที่ติดไฟแล้วมาใส่ในรังถ่านทั้ง 2 ข้างจนเต็ม

2.ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปิดฝาแล้วอบเตาเปล่าๆ 5-10 นาที เพื่อให้กลิ่นน้ำหอมหมดไป

3.นำอาหารวางบนตะแกรงแล้วปิดฝาด้านบน และเปิดฝาด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ไฟจะลุกไหม้ได้ดี

4.เตรียมภาชนะมารองรับน้ำมันที่จะหยดลงมาจากใต้ถัง ซึ่งแสดงว่าอาหารสุกแล้ว

5.หลังจากใช้งานเสร็จ ควรล้างทำความสะอาด และทาน้ำมันพืชป้องกันสนิม

1,600 บาท

เตาย่างถ่านไร้ควัน (เตาอบ) แบบถัง มีฝาปิด ขาสูง SPP 080 ลิตร ตะแกรงย่างสเตนเลส 2 ชั้น ชั้นบน 37 x 31 ซม. ชั้นล่าง 39.5 x 36 ซม., เตาสูงรวมฝา 61 ซม. ไม่รวมฝา 46 ซม. ตัวถังเหล็กซิงค์

เตาย่างถ่านไร้ควัน (เตาอบ) แบบถัง มีฝาปิด ขาสูง SPP 080 ลิตร ตะแกรงย่างสเตนเลส 2 ชั้น ชั้นบน 37 x 31 ซม. ชั้นล่าง 39.5 x 36 ซม., เตาสูงรวมฝา 61 ซม. ไม่รวมฝา 46 ซม. ตัวถังเหล็กซิงค์

- เตาย่างทั่วไป น้ำมันจากเนื้อสัตว์จะหยดใส่ถ่านด้านล่างทำให้เกิดควัน เตาย่างไร้ควันจึงออกแบบให้ใส่ถ่านไว้ด้านข้าง ทำให้ไม่มีควัน

- หลักการคล้ายเตาอบ ความร้อนจะถูกกักเอาไว้ในเตา ทำให้เกิดความร้อนสูง อาหารจะสุกทั่วถึงโดยไม่ต้องคอยพลิก แถมประหยัดถ่านอีกด้วย

- อาหารที่ได้จะหอมกว่าย่างด้วยแก๊ส ไม่ไหม้เกรียม ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง

- ขาตั้งถอดเก็บได้ง่าย

- ตัวถังเป็นถังที่เคยใส่หัวเชื้อน้ำหวานหรือแชมพู ไม่ใช่ถังใส่น้ำมัน ด้านในจึงมีการเคลือบอย่างดี ไม่เป็นสนิมง่ายและทนทานกว่าถังน้ำมัน

วิธีใช้งาน

1.นำถ่านที่ติดไฟแล้วมาใส่ในรังถ่านทั้ง 2 ข้างจนเต็ม

2.ในการใช้งานครั้งแรก ให้ปิดฝาแล้วอบเตาเปล่าๆ 5-10 นาที เพื่อให้กลิ่นน้ำหอมหมดไป

3.นำอาหารวางบนตะแกรงแล้วปิดฝาด้านบน และเปิดฝาด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ไฟจะลุกไหม้ได้ดี

4.เตรียมภาชนะมารองรับน้ำมันที่จะหยดลงมาจากใต้ถัง ซึ่งแสดงว่าอาหารสุกแล้ว

5.หลังจากใช้งานเสร็จ ควรล้างทำความสะอาด และทาน้ำมันพืชป้องกันสนิม

3,500 บาท

 • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 29 (1 หน้า)