SDY (จำนวน 1 รายการ)


มอเตอร์ คั่วข้าวโพด (ป๊อปคอร์น) SDY 12V หัวน้อตกว้าง 1.2 ซม. แกนหมุนยาว 2.5 ซม. ระยะแกนถึงขอบบานพัน 21 ซม.

มอเตอร์ คั่วข้าวโพด (ป๊อปคอร์น) SDY 12V หัวน้อตกว้าง 1.2 ซม. แกนหมุนยาว 2.5 ซม. ระยะแกนถึงขอบบานพัน 21 ซม.

- สามารถต่อใช้งานกับไฟบ้าน (220V) ได้ด้วยเครื่องชาร์จแบต 12V ขนาด 3A ขึ้นไป

1,300 บาท

  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 1 (1 หน้า)