KingFlame (จำนวน 3 รายการ)


ถาดเตาชั้นคู่  KingFlame 68 x 37.4 ซม.
เตาแก๊สตั้งพื้น (เตาชั้น) หัวคู่ KingFlame หัวเตา 130, 130 มม.  สเตนเลสทั้งตัว K-2L

เตาแก๊สตั้งพื้น (เตาชั้น) หัวคู่ KingFlame หัวเตา 130, 130 มม. สเตนเลสทั้งตัว K-2L

- ตัวโครงสร้างรวมถึงคานรับหัวเตา ทำจากสเตนเลสทั้งหมด ไม่มีแผ่นเหล็กซิงค์มาปะปน ยกเว้นถาดรองทำจากเหล็กซิงค์

2,900 บาท

เตาแก๊สตั้งพื้น (เตาชั้น) หัวเดี่ยว KingFlame หัวเตา 130 มม.  สเตนเลสทั้งตัว K-1L

เตาแก๊สตั้งพื้น (เตาชั้น) หัวเดี่ยว KingFlame หัวเตา 130 มม. สเตนเลสทั้งตัว K-1L

- ตัวโครงสร้างรวมถึงคานรับหัวเตา ทำจากสเตนเลสทั้งหมด ไม่มีแผ่นเหล็กซิงค์มาปะปน ยกเว้นถาดรองทำจากเหล็กซิงค์

1,600 บาท

  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 3 (1 หน้า)