อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในบ้าน (จำนวน 165 รายการ)


0 บาท

ขั้วหลอดไฟ 4 สาย ANB 32W
ขั้วหลอดไฟ E12  ห้อย  สีแดง
คัทเอาท์ (สะพานไฟ) ช้าง 30A  2P30A
คัทเอาท์ (สะพานไฟ) ช้าง 60A  2P60A
ตลับสายไฟ มีสวิทช์ odenki No.05 (4.3 ม.)
บล็อคฝัง Newtonat 2 x 4   สีเทา
บล็อคลอยรุ่นเก่า Newtonat 2 x 4 หนา
บล็อคลอยรุ่นเก่า Newtonat 4 x 4 หนา
บล็อคลอยรุ่นเก่า TSZ 4 x 4
บล็อคลอยรุ่นใหม่ C.R.T. 2 x 4
บล็อคลอยรุ่นใหม่ Vava 2 x 4 หนา
บัลลาสต์ หลอดสั้น Fuji 18W
บัลลาสต์ หลอดสั้น Tiger 18W
บัลลาสต์ แสงจันทร์ Gata 80W
ปลั๊กลอยมีสวิทช์ 1 ช่อง InterNational
แสดง 0 ถึง 30 จาก 165 (6 หน้า)