สายสัญญาณภาพและเสียง (จำนวน 15 รายการ)


สาย RCA (AV) 6 หัว DB 1.8 ม. Fully Shielded
สาย RG6 (สายอากาศ) Finished 100 ม. 0.12 x 128  สีขาว
สายไมโครโฟน ผู้,ผู้ 1 ม.
สายไมโครโฟน ผู้,แคนนอน 10 ม.
สายไมโครโฟน ผู้,แคนนอน 15 ม.
สายไมโครโฟน ผู้,แคนนอน 3 ม.   สีดำ
สายไมโครโฟน ผู้,แคนนอน 3 ม.   สีใส
สายไมโครโฟน ผู้,แคนนอน 5 ม.   สีใส
 • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 15 (1 หน้า)