BP (จำนวน 10 รายการ)


ข้องอตะเกียงเจ้าพายุ  BP
ข้อแปลงเกลียวถังปิกนิก 4 กก. แบบงอ BP ยาว 7.7 ซม.

ข้อแปลงเกลียวถังปิกนิก 4 กก. แบบงอ BP ยาว 7.7 ซม.

- เพื่อให้ถังปิกนิก (4 กก.) ต่อกับหัวปรับแก๊สได้ ทำให้ใช้กับเตาแก๊สทั่วไปได้

250 บาท

ข้อแปลงเกลียวถังปิกนิก 4 กก. แบบงอ BP สั้น 6.2 ซม.

ข้อแปลงเกลียวถังปิกนิก 4 กก. แบบงอ BP สั้น 6.2 ซม.

- เพื่อให้ถังปิกนิก (4 กก.) ต่อกับหัวปรับแก๊สได้ ทำให้ใช้กับเตาแก๊สทั่วไปได้

250 บาท

สายหัวเผา  BP 2.5 ม.     สีดำ
หัวเผา  BP 1.5 นิ้ว สาย 2.5 เมตร
หัวเผา  BP 2.0 นิ้ว สาย 2.5 เมตร
  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 10 (1 หน้า)