Star (จำนวน 17 รายการ)


ข้อต่อแกนบดเนื้อ  Star No.22 กว้าง 35 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 21 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. กลม

ข้อต่อแกนบดเนื้อ Star No.22 กว้าง 35 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 21 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. กลม

- เป็นตัวเชื่อมระหว่างแกนของมู่เล่ย์และแกนของตัวบดเนื้อ

220 บาท

ข้อต่อแกนบดเนื้อ  Star No.32 กว้าง 35 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 19 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. สี่เหลี่ยม

ข้อต่อแกนบดเนื้อ Star No.32 กว้าง 35 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 19 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. สี่เหลี่ยม

- เป็นตัวเชื่อมระหว่างแกนของมู่เล่ย์และแกนของตัวบดเนื้อ

220 บาท

ข้อต่อแกนบดเนื้อ  Star No.32 กว้าง 38 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 23 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. กลม

ข้อต่อแกนบดเนื้อ Star No.32 กว้าง 38 มม. สูง 55 มม. รูเสียบแกนบด 23 มม. รูเสียบมอเตอร์ 20 มม. กลม

- เป็นตัวเชื่อมระหว่างแกนของมู่เล่ย์และแกนของตัวบดเนื้อ

220 บาท

เครื่องบดเนื้อมือหมุน  Star No.12
เครื่องบดเนื้อมือหมุน  Star No.22
  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 17 (1 หน้า)