AP (จำนวน 1 รายการ)


มอเตอร์แช่  AP 0.25 (1/4) HP แกน 14 มม.  APT-1/4HPC  สีดำ

มอเตอร์แช่ AP 0.25 (1/4) HP แกน 14 มม. APT-1/4HPC สีดำ

- ใช้กับเครื่องขูดมะพร้าว ห้ามใช้ฉุดสายพาน

- หมุนขวาต่อแดง-ขาว, หมุนซ้ายต่อแดง-ดำ

1,100 บาท

  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 1 (1 หน้า)