พิมพ์ดอกจอก ทองเหลือง No.3 8 ซม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


พิมพ์กระทงทอง  สมิทธ์ 2 ดอก   sm-kt2
พิมพ์กระทงทอง  สมิทธ์ 4 ดอก   sm-kt4
พิมพ์ดอกจอก ทองเหลือง  No.2 9 ซม.
พิมพ์ดอกจอก ทองเหลือง  No.3 8 ซม.
พิมพ์ดอกจอก ทองเหลือง  No.4 7 ซม.
พิมพ์ถั่วทอด   7.7 ซม.  สเตนเลส ap080