กระทะทอด (แขก) อลูมิเนียม Car 36 ซม. CA11236

- กระทะก้นแบนและลึก ใช้ทอดอาหารที่ใช้น้ำมันเยอะๆ เช่น ปาท่องโก๋ ลูกชิ้น มันฝรั่งเกลียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง