ไก่ดาวทอง, Gazmax (จำนวน 1 รายการ)


เตาขนมครก,ขนมไข่  ไก่ดาวทอง, Gazmax บังลมกว้าง 32 ซม. สูง 16.5 ซม. วาล์วโยก    สีเขียว

เตาขนมครก,ขนมไข่ ไก่ดาวทอง, Gazmax บังลมกว้าง 32 ซม. สูง 16.5 ซม. วาล์วโยก สีเขียว

- ราคายังไม่รวมพิมพ์ขนมครก, ขนมไข่ ซึ่งมีแยกขายต่างหาก

1,400 บาท

  • 1
แสดง 0 ถึง 30 จาก 1 (1 หน้า)