เตาขนมครก,ขนมไข่ ไก่ดาวทอง, Gazmax บังลมกว้าง 32 ซม. สูง 16.5 ซม. วาล์วโยก สีเขียว

image
Click image for Gallery
  • 1,400 บาท
- ราคายังไม่รวมพิมพ์ขนมครก, ขนมไข่ ซึ่งมีแยกขายต่างหาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง