เครื่องไส (บด) น้ำแข็ง เล็กเตี้ย Seiki 300W 2 ใบมีด 1,450 รอบ/นาที IC-110 สีเทา

- ทางร้านทดลองใช้งานจริงแล้ว น้ำแข็งละเอียดกว่ารุ่นอื่น

- น้ำแข็งก้อนใหญ่จะละเอียดกว่าก้อนเล็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง