เตาอบแก๊ส ใหญ่ 2 ชั้นๆ ละ 2 ถาด กว้าง 123 ซม. ลึก (ไม่รวมท่อ) 78 ซม. (รวมท่อ 89 ซม.) สูง 122 ซม. ไฟ 2 ท่อข้าง 5 ท่อล่าง สีเงิน

image
Click image for Gallery
  • 16,600 บาท
- ตะแกรง 88.5 x 62.5 ซม. 2 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ชุดปรับอากาศเตาอบ     ทองเหลือง