หัวเตาย่างแก๊สแบบอินฟราเรด Lacos เล็ก หน้าหัวเตา 7 x 38 ซม. ความยาวทั้งอัน 41 ซม.

- ใช้กับเตาย่างไร้ควัน Lacos OL-YE103, OL-YE104, Champ, Seiki IG-100, IG-200, Otto GS-897, Eton

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ข้อต่อสายไฟดำ, แดง ขั้วดำ
ข้อต่อสายไฟดำ, แดง ขั้วแดง
ลูกบิดเตาแก๊ส   5 ซม.     สีดำ