บังลมเตาปิกนิก Gazmax กว้าง 27 ซม. สูง 13.5 ซม. ซิงค์

image
Click image for Gallery
- ป้องกันลมพัดไฟดับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ข้อต่อหางปลา เกลียวปิกนิก   A9
ขาวางเตาปิกนิก    สีเงิน
โครงเตาแก๊สปิกนิก
โครงเตาแก๊สปิกนิก    สีหลากสี
เตาแก๊สปิกนิก  ปตท 4 กก.
เตาแก๊สปิกนิก  ปตท 4 กก. โครงสี
เตาแก๊สปิกนิก  ยูนิค 4 กก.
นมหนูเตาปิกนิก
แหวนยางนมหนูเตาปิกนิก   RB-3104