กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม. 18 นิ้ว

image
Click image for Gallery
  • 1,400 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม.  16 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม.  18 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม.  20 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม.  22 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 6 มม.  24 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 8 มม.  18 นิ้ว
กระทะโรตี เหล็กหนา 8 มม.  24 นิ้ว