เฟืองบน (ยาง) เครื่องปั่น Sharp EM-11, Otto BE-120 เทียบเท่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ฝาปิดโถเครื่องปั่น  Otto  BE-120