ข้อต่อสายเตาแก๊สแบบหางปลา 3 ทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ข้อต่อหางปลา เกลียวปิกนิก     A9
ตาไก่

ตาไก่

20 บาท

ฝาครอบตาไก่ 2.5 หุน (5/16 นิ้ว)
ฝาครอบแฟร์ 2.5 หุน (5/16 นิ้ว)