เตาขนมไข่แก๊ส รูปมะเฟือง, มะยม หลุมใหญ่ 16 ชิ้น ขนาดถาด 15.2 x 45.6 ซม. ขนาดมะเฟือง 5.6 x 4.4 ซม. ขนาดมะยม 5.2 ซม.

image
Click image for Gallery
  • 3,800 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง