รีโมททีวีรวมยี่ห้อ Amely LCD AD-UL028S สีดำ

image
Click image for Gallery
  • 250 บาท
การหาโค้ดด้วยการกดเอง

1.เปิดทีวี

2.กดปุ่ม Set ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Power ค้างไว้ และปล่อยปุ่มพร้อมกัน (ไฟที่ปุ่ม Power จะติดขึ้นมา)

3.ชี้รีโมทไปที่ทีวี มองดูจอ แล้วกดปุ่ม Vol + ค่อยๆ กดไปเรื่อยๆ จนสัญลักษณ์เพิ่มเสียงปรากฏขึ้นมาบนจอจึงหยุดกด

4.ลองกดใช้งานปุ่มอื่นๆ (ยกเว้นปุ่ม Set, Power, Vol) เช่น ปุ่ม Mute ว่าใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้เริ่มใหม่จากขั้นที่ 2 อีกครั้ง

การหาโค้ดแบบอัตโนมัติ

1.เปิดทีวี

2.ชี้รีโมทไปที่ทีวี กดปุ่ม Set ค้างไว้ ผ่านไป 6 วินาที ไฟที่ปุ่ม Power จะติดขึ้นมา (กดค้างต่อไปยังไม่ต้องปล่อย)

3.มองดูจอจนสัญลักษณ์เพิ่มเสียงปรากฏ ให้รีบปล่อยปุ่ม Set

4.ลองกดใช้งานปุ่มอื่นๆ (ยกเว้นปุ่ม Set, Power, Vol) เช่น ปุ่ม Mute ว่าใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้เริ่มใหม่จากขั้นที่ 2 อีกครั้ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง