หัวขูดมะพร้าวรูปมะเฟือง (ฟันเลื่อย) หัวกลวง หัวขูดเส้นผ่านศูนย์กลาง (รวมเลื่อย) 65 มม. สูง 66 มม., ก้านยาว 66 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. สีทอง

- รูเสียบมอเตอร์ 14 มม.

- หัวขูดแบบมะเฟือง (ฟันเลื่อย) เส้นมะพร้าวจะเล็ก ละเอียด เหมาะกับการนำไปคั้นกะทิ

- ใช้กับมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา (หมุนขวา)

- รุ่นนี้หัวหมุนนิ่ง ไม่สั่นส่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ที่ขูดมะพร้าว 2 ด้าน     ไม้