ตะแกรงเตาย่างแก๊ส+แผ่นครอบหัวเตา สำหรับเตาแก๊สบ้าน ThaiFlower พื้นที่ย่าง 25.5 x 26.5 ซม. ฐานวงกลม 26.7 ซม. A-23

- สำหรับย่างอาหารด้วยเตาแก๊สบ้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง